Panasonic松下DMC-FX2 DMC-FX7 S T K CGA-S004E S004E DMW-BCB7

【商品詳情】
  Panasonic 松下
  型    號:CGA-S004(相容CGA-S004E/DMW-BCB7/1B)
  容    量:780mAh(毫安培)
  電    壓:3.7V
  適用機型:PANASONIC 松下
   DMC-FX7PP-S    DMC-FX2PL-S     DMC-FX7GN   DMC-FX7EG-R    DMC-FX7EG        DMC-FX7EG-T 
   DMC-FX7EG-S    DMC-FX7EG-A     DMC-FX7EBS  DMC-FX2EBS     DMC-FX7EG-K      DMC-FX2EG-S 
   DMC-FX7T       DMC-FX7S        DMC-FX7W    DMC-FX7B       DMC-FX7K         DMC-FX7R 
   DMC-FX2B       DMC-FX7A        DMC-FX2S    DMC-FX2GN      DMC-FX2 Series   DMC-FX7 Series
【商品展示圖】

【電池使用常識】
*首次充電前請先把電池本身的虛電使用完畢再進行充電,前三次充電時間為8-12個小時,電池將被啟動達到最佳狀態。
*每次使用時儘量把電池電量使用完畢再進行充電---保養電池的最好方法。
*如長期不使用電池,請每隔6個月對本電池足量充電一次,並將電池於乾燥、陰涼處存放。
注:產品包裝因生產批次可能與圖片有所不同,前三次充電10小時最優,使用時間因人因機而異,性能接近或超越原裝電池。